Úvodní stránka/Ultrazvukové komponenty MS sonxCOM/Ultrazvukové sonotrody MS sonxSON

Ultrazvukové sonotrody MS sonxSON

Díky podrobnému návrhu designu sonotrody dle tvaru dílce, výpočtu FEM, pečlivému výběru materiálu, přesné výrobě a přesnému odladění, naše ultrazvukové sonotrody MS sonxSON představují nejvyšší kvalitu. Skupina MS Ultrasonic Technology Group nabízí řadu sonotrod, které jsou: přizpůsobeny danému dílci, vypočítány, vyrobeny a odladěny.

VLASTNOSTI A PROVEDENÍ

VLASTNOSTI

  • Sonotrody jsou odladěny na odpovídající frekvenci a amplitudu
  • Vhodné geometrie sonotrod a návrhy kovadlin (zakládacích lůžek) jsou k dispozici pro každou aplikaci
  • Dlouhá životnost díky individuálnímu výběru materiálu sonotrod, který odpovídá danému plastu
  • Nejlepší výsledek svařování díky přesnému rozdělení ampltudy sonotrod
  • Dlouhá životnost díky konstrukci FEM pro nejlepší rezonanční chování
  • Stabilní proces s nízkými teplotami díky inovativnímu ukotvení oscilační jednotky

PROVEDENÍ

  • Frekvence: 40 kHz, 35 kHz, 30 kHz, 20 kHz
  • Materiál: Titan, Stahl, Aluminium, diverse Beschichtungen
  • Transformační kusy amplitudy MS sonxAMP jsou dostupné v několika variantách