Úvodní stránka/Přednosti ultrazvukové technologie

Přednosti ultrazvukové technologie

Rychlejší, bezpečnější, čistší, účinnější, šetrnější k životnímu prostředí, přesnější, transparentnější, … seznam je dlouhý. Ultrazvuková technologie se prosazuje v mnoha průmyslových odvětvích. Není divu, protože sotva jakoukoli jinou technologii lze použít tolika způsoby s nejvyšší přesností a průhledností svařovacího procesu.

Ultrazvuk je vytvářen vysokofrekvenčními vibracemi. Tím se získá energie, která snadno taví termoplastické materiály. Pevné spojení pak vznikne v krátké době, když svařence vychladnou. Na rozdíl od jiných procesů, ultrazvukový proces – bez ohledu na to, zda jde o svařování, řezání, děrování, těsnění nebo separační svařování – nepoškodí samotný produkt.

Přehled dalších výhod:

  • Velmi krátké doby cyklu
  • Malé nebo žádné tepelné poškození produktu díky chladným nástrojům
  • Nízká spotřeba energie při svařování a tím vysoká účinnost
  • Nejsou nutná žádná rozpouštědla a přísady (čistá recyklace)
  • Konstantní, reprodukovatelné výsledky svařování jsou možné díky široké škále svařovacích parametrů
  • Různé kombinace termoplastických materiálů lze svařovat
  • Svařovací nástroje se nezahřívají, což znamená, že neexistují žádné doby zahřívání a ochlazování nástrojů, ty pak lze rychle vyměnit
  • Žádné riziko zranění horkými částmi stroje
  • Krátké doby chlazení díky cílenému směřování energie